PSALTIREA

C A T I S M A XIX

 

Psalmul 134

Slujitorii Domnului, cântați: Aliluia. Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L pe El. Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. Lăudaţi-L pe Domnul, că El este bun. Cântaţi Numele Domnului că El este bun. Că eu am cunoscut că este mare Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile. El ridică norii peste fața pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut și vânturile din vistieriile Sale El le scoate. Numele Său este în veac şi pomenirea Sa în neam şi în neam. Judecă Doamne pe poporul Tău şi spre slujitorii Tăi Te apleacă cu a Ta îndurare. Idolii oamenilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâinile lor omeneşti. Gură au şi ei nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea. Urechi au şi nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor sunt și cei ce-i fac pe aceştia şi toţi cei care se încred în ei. Cei care îl cinstiți pe Domnul, binecuvântaţi Numele cel sfânt al Său. Binecuvântat este Domnul în cer și pe pământ. Amin.

Psalmul 135

        Aliluia. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut lumina și luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărţit Marea Roşie în două, că în veac este mila Lui. Şi a trecut pe poporul Său prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Şi a răsturnat pe Faraon şi oastea lui în Marea Roşie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustie, că în veac este mila Lui. El și-a adus aminte de necazul nostru și a venit în ajutor, că în veac este mila Lui. Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui. Și a dat hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Domnul Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui. Amin.

Psalmul 136

  În locul pribegiei noastre, acolo am şezut şi am plâns, când ne-am adus aminte de Tine, Doamne. Acolo cei care ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând: «Cântaţi-ne și nouă din cântările cinstirii voastre!» Cum să cântăm cântarea Domnului cu inima înstrăinată? Ajută-ne să nu uităm de Tine Doamne, Dumnezeul nostru! Că Tu ești începutul bucuriei și calea mângâierii noastre. Adu-Ţi aminte de noi în timpul pribegiei noastre să nu ne risipim. Amin.

Mărire…

Psalmul 137

      Te laud, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele, şi înaintea îngerilor cânt bunătatea Ta. Mă închin în locaşul Tău cel sfânt şi laud Numele Tău, pentru mila Ta şi adevărul Tău, că s-a mărit peste tot Numele cel sfânt al Tău. În orice zi Te voi chema, Te rog, auzi-mă Doamne! Sporește în sufletul meu puterea Ta. Te laud pe Tine, Doamne, că mare este slava Numelui Tău. Preaînalt și bun ești Doamne şi spre cele smerite priveşti şi pe cele înalte de departe le cunoşti. De ajung la necaz, Te rog ajută-mă și dă-mi viață! Împotriva vrăjmaşilor mei întinde mâna Ta şi mă scoate cu bine dintre ei. Doamne, învață-i să facă și ei bine. Dragostea Ta este fără de hotar, nu ne trece cu vederea. Fii cu noi acum. Amin.

Psalmul 138

     Cercetatu-m-ai, Doamne, şi m-ai cunoscut. Tu ai cunoscut inima mea, odihna şi tulburarea sa. Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea vieţii mele şi firul ei Tu le-ai cercetat, şi toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu era cuvânt pe limba mea şi iată, Doamne, Ție îți era mai dinainte cunoscut. Pe toate Tu le vezi, pe cele ce au fost și pe cele ce vor fi. Tu m-ai zidit în sânul mamei mele şi ai pus peste mine mâna Ta și în toate m-ai păzit. Minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine este, înaltă este şi n-o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi? De mă voi sui eu în cer, Tu acolo eşti. De mă voi pogorî în iad, de faţă eşti. De voi lua aripile mele de dimineaţă, şi de mă voi aşeza la marginile mării şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta. Şi am zis: «Poate întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu». Dar întunericul nu este întuneric pentru Tine şi noaptea ca ziua este înaintea Ta. Cum este întunericul ei, aşa este şi lumina ei. Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt toate lucrurile Tale, frumoase sunt și inima mea le dorește. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârşi şi nici una din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit seminția lor. M-am sculat şi încă sunt cu Tine. Cercetează-mă, Doamne, şi cunoaşte-mi inima mea. Încearcă-mă şi cunoaşte-mi cărările mele şi vezi de este calea fărădelegii în mine şi mă îndreptează pe calea cea veşnică a vieții și a binelui întru ascultarea Ta. Amin.

Psalmul 139

   Doamne, Dumnezeul meu, scoate-mă de la omul viclean şi de omul cel nedrept mă apără acum cu puterea Ta. Păzește-mă de oamenii care au mereu nedreptatea în inimile lor, și apără-mă de cei care toată ziua îmi aduc necaz și îmi duc război. Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui, venin de aspidă au sub buzele lor. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna celui rău, scoate-mă de la oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei. Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii, curse au întins picioarelor mele, iar pe cărare mi-au pus pietre mari de poticneală. Zis-am Domnului meu: «Dumnezeul meu eşti Tu, eu Te rog ascultă-mi glasul rugăciunii mele»: Doamne, Tu ești puterea apărării și a izbăvirii mele, păzește-mi capul meu în zi de necaz. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina dorințelor mele, pe mâna celui rău. Că mult a viclenit el împotriva mea, să nu mă părăseşti. Ştiu că Tu Doamne îmi faci judecată dreaptă, și din toată viclenia lor, Tu mă scoți nevinovat. Fă-mi dreptate și nu mă lăsa sărman. Cu drepţii ajută-mă să laud și eu Numele Tău şi să locuiesc cu ei în faţa Ta. Amin.

Mărire…

Psalmul 140

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine, Doamne auzi-mă. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, pază gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu îmi lași inima mea în cuvinte de vicleşug, nici să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fărădelege eu nu mă voi însoţi, nici voi căuta spre aleşii lor. Învăța-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoşilor să nu ungă capul meu. Că iată rugăciunea mea este împotriva relelor lor, fă să se prăbușească Doamne, de pe stâncă judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele, că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ s-au rupt cei răi pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege. Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu până ce voi trece, cu ajutorul Tău. Amin.

Psalmul 141

     Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, și tot necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu singur ai cunoscut toate cărările inimii mele. În calea aceasta în care am umblat, cei plini de răutate, ascuns-au cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta şi am privit, şi nu era cine să mă ajute. Pierit-a frica și fuga de la mine că Tu ești Domnul Dumnezeul meu şi Tu l-ai oprit pe cel ce a cautat sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: «Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti Tu în pământul celor vii». Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Scoate-mă de la cei ce mă prigonesc, să nu se întărească peste mine. Scoate-mi din temniţă sufletul meu ca să laud Numele Tău. Ajută-mă să fiu viu și să trăiesc cu drepţii, în pământul celor vii. Amin.

Psalmul 142

       Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, în bunătatea Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta ajută-mă. Să nu intri la judecată cu mine, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Iată vrăjmașul prigonește sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare. El vrea să mă arunce în întuneric cu morţii cei din veacuri. Mâhnit e sufletul în mine şi inima mea este încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am eu aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu este ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că să nu slăbească sufletul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa pacea Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască până la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Cu puterea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește toată lucrarea vrăjmaşilor mei şi-i alungă pe toţi cei care necăjesc sufletul meu. Ajută-mă să fiu al Tău. Amin.

Mărire…