PSALTIREA

C A T I S M A XVI

 

Psalmul 109

        Zis-a Domnul Domnului Meu: «Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi să fie aşternut picioarelor Tale». Toiagul puterii Ți-l va trimite Domnul din cer, zicând: «Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua stăpânirii Tale, în strălucirea sfinţilor Tăi. Din al Meu pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut ». Juratu-S-a Domnul şi nu Îi va părea rău: «Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec». Domnul este mereu de-a dreapta Ta, El sfărâmă răutatea, și judecă în bunătate și dreptate. Din izvorul vieții El le dă să bea celor ce îl ascultă și îl cinstesc pe El.

Psalmul 110

 Aliluia. Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepţi şi în adunare mare. Că minunate sunt toate lucrurile Tale şi potrivite sunt ele după buna voință a Înțelepciunii Tale. Frumoasă armonie este lucrul Tău şi dreptatea Ta rămâne în veacul veacului. Preamărite sunt minunile Tale. Milostivă şi plină de bunătate este inima Ta, Doamne. Hrană ai dat celor care Te cinstesc pe Tine, celor care și-au adus aminte de Cuvântul Tău. Lucrurile mâinilor Tale, adevăr şi judecată sunt. Adevărate sunt toate poruncile Tale, întărite sunt în veacul veacului, pentru că ele sunt făcute în adevăr şi în dreptate. Izbăvire ai dat poporului Tău. Așezat-ai din veac legământul Tău. Sfânt şi bun ești cu noi, Doamne. Începutul înţelepciunii este cinstirea de Dumnezeu. Aceasta este buna înţelegere pentru toți cei care o trăiesc. Măreția Ta, Doamne, în veacul veacului rămâne. Amin.

Psalmul 111

Aliluia. Fericit e cel care îl cinstește pe Domnul, în poruncile Lui trăiește. Puternică este pe pământ seminţia sa, în neamul drepţilor se va binecuvânta. Cinste şi bogăție el are în casa lui şi dreptatea lui va fi în veacul veacului. Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare iar celor care ședeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit. Bun este omul care se îndură şi împrumută, îşi rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va tulbura. Întru pomenire veşnică va fi dreptul, și de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul. Întărită este inima lui. El nu se teme, și în Dumnezeu biruie pe toți vrăjmaşii săi. Risipitu-s-a răul, iar puterea celui drept în veac rămâne de nebiruit. Cel plin de răutate va vedea şi se va mânia, va scrâșni din dinți și şi se va topi în însăși răutatea sa.

Mărire…

Psalmul 112

  Aliluia. Lăudaţi, tineri, pe Domnul, lăudaţi acum Numele Lui. Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este Numele Lui. El este peste toate neamurile. Peste ceruri este slava Domnului. Cine este precum Domnul Dumnezeul nostru? El locuieşte întru cele înalte şi spre cele smerite privește, și pe toate El le cercetează pe acest pământ. El scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l aşeze cu cei mari ai poporului Său. El face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. Amin.

Psalmul 113

        Aliluia. La ieşirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor asupritor, ajuns-a Iuda sfințirea Lui și Israel stăpânirea Lui. Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munţii au săltat ca berbecii şi toate dealurile ca mieii oilor. Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi ţie Iordane, că te-ai întors înapoi? Munţilor, de ce ați săltat ca berbecii şi dealurilor, ca și mieii oilor? În faţa Domnului nostru plecat stă tot pământul. El e Domnul Dumnezeul părinților noștri, Cel Bun și Binecuvântat din veac în veac. El a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvor de apă vie. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău i se cuvine slavă și cinstire, pentru dragostea Ta şi pentru bunătatea Ta, ca nu cumva să zică cel care nu știe puterea Ta: «Unde este Dumnezeul lor?» Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer şi pe pământ, și toate câte a voit El a făcut. Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti: Gură au şi nu pot grăi, ochi au şi ei nu pot vedea, urechi au şi nu pot auzi, nări au şi ei nu pot mirosi, mâini au şi nu pot pipăi, picioare au şi nicidecum nu pot umbla, și nu pot glăsui cu gâtul lor. Asemenea lor sunt cei care i-au zidit pe ei şi toţi cei ce se încred în ei. Casa celui bun zidește adevăr, și ea în Domnul are ajutor şi apărare. Cei ce îl cinstesc pe Domnul au nădejdea lor în El. Ajutorul cel bun şi apărătorul lor este. Domnul şi-a adus aminte de noi şi El ne-a binecuvântat pe noi. A binecuvântat pe cei ce îl cinstesc pe El, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi şi pe tot neamul vostru. Binecuvântaţi să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul. Cerul și toate cerurile sunt ale Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor spre a lor bună stăpânire. Pământul l-a dat celor vii, El l-a dat celor blânzi și buni, care îl cinstesc și îl binecuvintează cu drag pe Domnul, acum şi în veac. Amin.

Psalmul 114

Aliluia. Iubit-am pe Domnul, că El a auzit glasul rugăciunii mele, plecat-a urechea Lui spre mine şi în zilele mele eu Îl voi chema. Cuprinsu-m-au durerile morţii, primejdiile iadului m-au găsit. Dar în necaz şi în durere eu Numele Domnului am chemat: «O, Doamne, izbăveşte sufletul meu!» Bun și drept ești Doamne Dumnezeul nostru, plină de dragoste e inima Ta. Doamne, Dumnezeul prunciei mele, Tu ești Cel care îi păzești pe prunci. Umilit am fost şi Tu m-ai izbăvit. Întoarce-te suflete al meu la odihna ta, că Domnul ţi-a făcut ţie bine. Din moarte ai scos sufletul meu Doamne, și ochii mei din lacrimi. Picioarele mele din a lor cădere le-ai oprit. Bine plăcută fă să fie viața mea înaintea Ta, Doamne, aici pe acest pământ și în pământul celor vii. Amin.

Mărire…

Psalmul 115

Aliluia. Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis întru uimirea mea: «Tot omul este mincinos! Umbră este omul pe pământ» Ce voi răsplăti eu Domnului pentru toate câte mi-a dat mie până acum? Paharul mântuirii voi lua şi Numele Domnului eu îl voi chema. Făgăduinţele mele, cu drag eu le voi împlini înaintea Lui. Mare preț are înaintea Domnului moartea celui ales al Său. O, Doamne, eu sunt al Tău, eu sunt al Tău, fiul Tău cel nou născut prin Iisus, din apă și din Sfântul Duh. Ruptu-s-au legăturile robiei mele. Ţie Doamne, îți aduc cinstire și cred în Numele Tău cel Sfânt. Făgăduinţele mele cu bucurie le împlinesc înaintea Ta și înaintea semenilor mei. Eu Te cinstesc cu drag în tot locul viețuirii mele. În mijlocul poporului cu drag eu Te slujesc. Dumnezeul vieții mele!

Psalmul 116

Aliluia. Lăudaţi pe Domnul, lăudaţi-L pe El toate popoarele, că s-a întărit dragostea Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac. Amin.

Psalmul 117

Aliluia. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, toţi cei care îl cinstesc pe Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos din apăsarea mea. Domnul este ajutorul meu, eu nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul cel zidit din lut. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie înspre toți vrăjmaşii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul, decât a te încrede în omul slab. Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în cei puternici ai pământului. Mulți răi m-au înconjurat şi în Numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat şi în Numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini şi în Numele Domnului i-am înfrânt. Împingându-mă, m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre ajutor. Glas de bucurie şi de mântuire este în lăcașul drepţilor: «Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălţat și m-a scos din al meu necaz. Dreapta Domnului a făcut putere!» Nu voi muri, ci voi fi viu în El şi voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat. Deschide-mi, Doamne, porţile dreptăţii, intrând în ele Te voi lăuda. Aceasta este poarta Domnului, drepţii vor intra printr-însa. Te voi lăuda, că m-ai auzit şi ai fost mie spre ajutor. Piatra pe care nu au băgat-o în seamă ziditorii a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta şi e minunată întru ochii noştri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. O, Doamne, Dumnezeul nostru mântuieşte-ne! O, Doamne, sporește-ne! Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului, binecuvântatu-v-am pe voi, din casa Domnului vieții. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Pregătiți sărbătoare cu ramuri umbroase, până la marginea altarului. Dumnezeul meu eşti Tu şi Te iubesc cu toată inima mea. Dumnezeul meu eşti Tu şi Te cinstesc cu bucurie. Te iubesc Doamne, pentru că m-ai auzit şi ai fost cu mine și m-ai scos cu bine din tot necazul meu cel greu. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Amin. Amin. Amin.

Mărire…

 

Către Tine Iisuse, Fiul lui Dumnezeu către Tine Hristoase Mântuitorul meu, acum cu nădejde mă plec și Te invoc: Preabunule Iisuse, ajută-mă!

IISUSE, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

   Înțelepciunea Ta m-a scos pe mine din multe nevoi. Ajută-mă și acum, să ies cu bine din necazurile inimii mele, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

IISUSE, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

     Cu al meu cuget vin către Tine Iisuse, și întru Tine eu văd al meu ajutor, Tu ești Poarta mântuirii vieții mele, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

 

IISUSE, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.

      Cel ce toate le zidești și pe toate le împlinești, Cel ce ții în mâna Ta lumea și plinirea ei, ajută-mă și pe mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

IISUSE, Domnul meu și Dumnezeul meu,

eu Te chem în ajutor.