PARACLIS

Când unul din soți își părăsește familia

 

Când unul din soți își părăsește familia sa plecând în căutarea a ceea ce nu a avut în sânul ei sau căzând victimă amăgirilor și a tot ceea ce este vrajă și miraj ademenitor, când se rupe ceea ce prin cuvântul dat a fost întărit, și nu se mai găsește calea cea bună a înțelegerii și a trăirii împreună la bine și la rău, când tot ce este putere omenească se sfârșește, atunci trebuie invocat ajutorul cel mare al Bunului Dumnezeu pentru apărarea căsniciei și a familiei astfel: În primul rând trebuie să se cerceteze cu bună luare aminte fiecare dintre soți, dacă mai este cu putință, să vadă care sunt greșelile făcute și cum se pot îndrepta. Se cere ajutorul cel mare al Tatălui ceresc, al lui Iisus, al Sfântului Duh cel a toate plinitor și al tuturor puterilor slujitoare binelui și a bunei înțelegeri astfel: În ziua din săptămână în care a avut loc cununia religioasă, începi să zici rugăciunea Tatăl nostru de atâtea ori de câți au fost anii tăi atunci când te-ai cununat, și o zici cu această invocare:

 

Tatăl nostru care ești … vezi la pagina 2

Doamne, nu mă părăsi pe drumul durerii și al risipirii familiei mele.

Că a Ta este ….

apoi de 7 ori

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești şi toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te așază și lucrează în mine și în familia mea şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Vremea este să lucrezi Tu, Doamne, Dumnezeul întăririi și al apărării mele, ca oamenii să nu poată strica rânduiala cea bună a Ta. Amin. Amin. Amin.

 

Apoi de 3 ori rugăciunea ce urmează:

Rugăciune

când unul din soți își părăsește familia

 

Cel ce ești Bun și Binecuvântat, fii cu noi și ne ajută. Privește spre durerea inimii mele și spre sângerarea familiei mele. Apleacă-Te cu a Ta pu-tere mare și cu a Ta înțelepciune și vor-bește inimii soțului meu (N) și îl întoar-ce din nou cu dragoste curată înspre mine și înspre familia noastră. Despar-te-l, Doamne, de (N), care i-a tulburat mintea și trăirile lui, desparte-l acuma de ea, precum ai despărțit cerul de pământ și răsăritul de apus. Curățește-l de a sa tulburare și de a sa amăgire și îl întoarce în pace și în bună înțelegere și dragoste înspre casa și familia sa, pe care Tu, Atotputernice, ai binecuvântat-o în ziua cununiei. Întoarce-l, Doamne, prin lucrarea puterilor Tale cele cerești, trimite pe îngerii Tăi cei luminați și binecuvântați să îl aducă înapoi în pace, în bună înțelegere, în dragostea cea curată și în darul iertării și al împăcării celei adevărate. Întoarce-l, Doamne, pe (N) cu duhul, în firescul cel bun al trupului său. Întoarce-l cu mintea în cărarea Înțelepciunii Tale. Întoarce-l cu simțurile și trăirile sale în cele bine rânduite de Tine. Întoarce-l cu sufletul său spre familia sa cea de Tine binecuvântată. Spiritului său îl întărește să poată să iasă din amăgirea în care a căzut. Revarsă darul iertării și al înțelegerii peste noi și peste toți cei care au fost atinși de această amară și grea tulburare a trăirilor.

Ajută-ne și fii cu noi mereu.

Amin. Amin. Amin.