PARACLIS

Rugăciune pentru înțelegere în familie

Către Tine, Doamne, eu îmi ridic ochii mei acum, către Tine, Doamne, eu înalț gândul meu și prin aceste rugăciuni, eu Te invoc și îți cer puternicul Tău ajutor. Tu ai creat cu al Tău Cuvânt, materia și legea care stă ascunsă în tot ce este viața ei. Tu ai zidit cu înțelepciune această lume cu tot ce este arătarea și mișcarea sa. Tu ai făurit cu măiestrie al nostru trup, al nostru suflet și al nostru spirit bun. Pe toate în bună rânduială, în armonie, în înțelegere și în tainică comuniune în noi, cu mâna Ta Părinte, le-ai așezat pe fiecare în parte, și în pacea firii lor, frumos le-ai împletit. Apoi în binecuvântarea Ta cea sfântă, dintru început ai rânduit să creștem și să ne înmulțim, și în familii să umplem de frumos pământul și în aleasă armonie și în înțelegere, în toate cele bune, să îl lucrăm și să îl stăpânim. Privesc spre minunata Ta lucrare, privesc spre noi și apoi privesc spre a cerurilor armonie, spre tot ce ne arată în a lor tainică mișcare, și iată, ochii mei acum Te caută în acest drum al vieții mele trecătoare. Precum un prunc înalță ochii săi către lumina ochilor părinților din care s-a născut, așa și eu Te caut, Doamne, pe Tine, Tatăl nostru, și îți cer, Preabunule Părinte, ajutor. Precum privesc copiii spre lumina faptelor părinților lor, aşa privesc și ochii mei acum spre lumina faptelor Tale, pe care Tu le-ai săvârșit ca Domn și Dumnezeu al meu și al nostru al tuturor. Te rog apleacă-Te spre mine și spre viața mea, spre casa mea, spre cei pe care Tu i-ai rânduit să fie neamul meu, spre a mea familie, spre cei ce viețuiesc cu mine sub același acoperiș, și adu-ne pacea Ta și înțelegerea cea bună dintre noi. Ferește-ne de orice tulburare, păzește-ne de supărări și de amare neîmpliniri. Risipește răutatea care ar vrea să ne doboare cu adevărul și dreptatea ei. Oprește orice tulburare care ar vrea să ne atingă cu umbra ei amăgitoare și spulberă Tu, Doamne, puterea neînțelegerilor, a supărărilor, a dependențelor ucigătoare, a certurilor, și a jignirilor otrăvitoare. Strivește răul care ar vrea să fie în casa mea și în familia pe care Tu mi-ai dăruit-o și nu îl lăsa să crească sau să se înmulțească, nici să se ascundă, și nicidecum în noi cumva să stăpânească. Cu duhul Tău cel drept pe toate cele dintru noi le înnoiește, și duh de bună înțelegere puternic și stăpânitor ne dăruiește. Cu Duhul Tău cel Sfânt, Te rog, ne vindecă strivirile, pe care tulburarea și durerea și neînțelegerea au reușit să ni le facă în sufletele noastre. Inima noastră o ridică și o scoate din cursa tulburării și din amarul urgisirii ei. Ajutorul nostru este de la Tine, Cel care ai zidit inimile noastre, Cel care ne-ai încununat cu înțelepciunea și ne-ai împodobit cu pacea și cu buna înțelegere cea dintre noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu așa ai rânduit și ai întărit, ca pe acest pământ, să fie lucru bun şi frumos, înțelegerea cea dintre noi, armonia în familii și liniștea căminului unde se locuiește împreună. Iar unde este unire și înțelegere acolo Tu însuți ai poruncit, Atotputernice Părinte, să fie binecuvântare şi viaţă, până în veac.  Amin. Amin. Amin.

Îți mulțumesc, Doamne, și Te invoc, fii pacea familiei mele, fii Tu armonia, înțelegerea, binecuvântarea și viața noastră până în veac. Amin.

Iți mulțumesc, Doamne!

Amin. Amin. Amin.

 

Ps. 50 pentru familie

 

Miluiește-ne, Dumnezeule, pe noi (N), după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge-ne fărădelegea noastră. Mai vârtos ne spală de fărăde-legea noastră şi de păcatul nostru ne curăţeşte. Că fărădelegea noastră noi o știm, şi păcatul nostru înaintea noastră este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor ești când judeci Tu. Că iată în fărădelegi ne-am zămislit şi în păcate ne-a născut maica noastră. Că iată adevărul am iubit, și cele nearătate şi cele ascunse ale înțelepciunii Tale ne-ai arătat nouă. Stropește-ne cu isop, şi ne curăţeşte, spală-ne, şi mai vârtos decât zăpada ne albește. Auzului nostru dă-i bucurie şi veselie, și bucură oasele noastre cele smerite. Întoarce faţa Ta de către toate păcatele noastre, şi toate fărădelegile noastre şterge-le. Inimă curată zideşte întru noi, acum, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinăuntru ale noastre. Nu ne depărta de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la noi. Dă-ne nouă bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor ne întăreşte. Învăţa-vom pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine să se întoarcă. Izbăveşte-ne pe noi de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii noastre, bucura-se-va limba noastră de dreptatea Ta. Doamne, buzele noastre le deschide, şi gura noastră va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-am fi dat, arderile de tot dar Tu nu le vei binevoi. Jertfa cea bine plăcută Ție este, duhul umilit, inima înfrântă şi smerită pe care Tu nu o urgisești. Fă bine Doamne, întru bunăvoirea Ta, Dumnezeule, şi să se zidească zidurile cele de apărare ale păcii, ale înțelegerii și ale împlinirii familiei noastre. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot, atunci vom pune pe altarul Tău darul cel bine plăcut Ție din veac în veac.

Amin. Amin. Amin.

O Măicuța noastră pentru familie

 

O Măicuța noastră și a lui Dumnezeu, păzește-mi familia, sub acoperământul tău. Dragostea ta de Mamă pentru Fiul tău să ne aducă în casă, înțelegere și pace de la Dumnezeu. Pacea Lui divină, să coboare lină să ne umple viața de a Sa lumină. Iarăși Tu Iisuse blând și iertător adu-ne armonie, Bun ocrotitor. Dă-ne o, Iisuse, Duhul Tău cel Sfânt, să ne împlinească pe acest pământ. Fă să se coboare, spre al nostru ajutor, Îngeri și Arhangheli din al Tău sobor. Pune în a mea casă gând de mulțumire și îmi umple familia de a Ta fericire. Și fă să avem pacea din veci rânduită, de Tine Iisuse pururea păzită.

Amin. Amin. Amin.