PARACLIS

Căsătoria

Căsătoria este Legământul prin care un bărbat şi o femeie stabilesc între ei comu-niunea întregii lor vieţi. Comuniunea și viața lor împreună sunt rânduite prin însuși actul zidirii divine, creat spre binele soţilor şi spre naşterea şi educarea copiilor. Taină pentru cei care cred în Iisus, Căsătoria este baza și începutul unei noi familii, binecuvântate de însuși Dumnezeu: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi”. Actul care creează căsătoria este consimţământul părţilor, manifestat în mod legitim între persoane capabile din punct de vedere juridic, care nu poate fi suplinit de nici o putere omenească. Căsătoria nu este un joc sau o încercare de conviețuire temporară, ea implică viața și legile firii zidite de Tatăl nostru cel ceresc. Căsătoria are fundament consimţământul reciproc, conștient și liber, exprimat asumat în fața lui Dumnezeu și a semenilor prezenți la acest tainic moment. Acesta nu se bazează pe fluctuația trăirilor emoționale ci pe responsabilitatea asumată, pe maturitatea celor doi soți și pe cuvântul dat, acela de a fi împreună la bine și la rău până în ceasul morții lor. Căsătoria implică responsabilitate, maturitate, respect, voință, cunoaștere de sine și a celuilalt, acceptare, dragoste curată, completare, reciprocitate, susținere, naștere și creștere de prunci, fericire și tainică împlinire, mulțumire.

 

Iar dacă vezi că nu te poți căsători

 

cercetează-te bine și vezi dacă toate acestea le ai în viața ta. Cere ajutorul Tatălui ceresc și pășind pe cărările păcii și ale mulțumirii începe un drum de rugăciune în care zilnic să zici rugăciunea Tatăl nostru de 7 ori fără întrerupere cu gând pentru căsătorie fericită

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și

Rugăciune pentru cel/cea care nu se poate căsători

       Părinte al îndurării și Tată al vieții mele, Te rog apleacă-Te spre mine, și vino Doamne, și dă-mi Tu ajutor. Trimite din a cerului lumină pe sfântul Tău Arhanghel Rafael, precum l-ai trimis la Tobia, așa să fie și cu mine, să mă călăuzească, să mă ajute, să îmi arate calea, să îmi risipească legăturile și piedicile puse, să mă întărească și să mă ducă spre omul rânduit de Tine pentru împlinirea vieții mele. Cu a lui putere mare, ce Tu, Atotputernice, i-ai dat-o să mă ajute să îmi găsesc a mea orândă, de Tine, pentru mine din veșni-cie pregătită. Ajută-mă și fii cu mine, să pot să îmi întemeiez și eu o viață de familie de Tine binecuvântată și păzită, după a firii rânduială. Ajută-mă să îmi găsesc acum, și să mă bucur de a mea împlinire în căsnicia mea lângă soția / soțul mea / meu, în bucurie și în fericire, în înțelegere și dragoste curată, de Tine apărată și binecuvântată, în veci.

Amin. Amin. Amin.

Astfel te rogi până în ziua nunții tale.

În tot acest timp, tot la a patra duminică

să duci o prescură la altar cu numele tău

pentru împlinirea acestei rugăciuni.

 

Iar dacă vrei să te rogi pentru un apropiat care nu se poate căsători

 

zici zilnic rugăciunea Tatăl nostru de 7 ori

fără întrerupere așa cum urmează:

 

   Tatăl nostru, … vezi la pagina 2,

cu această invocare:

    Cel ce ești Bun și Binecuvântat, fii cu (N) și îl/o ajută. Binecuvintează-i viața și destinul și îl/o ajută să își întemeieze o familie fericită și împli-nită, de Tine apărată și binecuvântată.

Că a Ta este împărăţia …,

apoi o dată Ps. 50 vezi la pagina 89, și

 

Rugăciune pentru cel/cea care nu se poate căsători

 

      Părinte al îndurării și Tată al vieții mele, Te rog apleacă-Te spre (N), și vino Doamne, și dă-i acuma ajutor. Trimite din a cerului lumină pe sfântul Tău Arhanghel Rafael, precum l-ai trimis la Tobia, așa să fie și cu (N), să îl/o călăuzească, să îl/o ajute, să îi arate calea, să îi risipească legăturile și piedicile puse, să îl/o întărească și să îl/o ducă spre omul rânduit de Tine pentru împlinirea vieții sale. Trimite, Doamne, pe Sfântul Arhanghel Rafael cu putere mare, să ajute pe (N) să își găsească a sa orândă, de Tine, pentru (N) din veșnicie rânduită. Ajută-l/o și fii cu (N), să poată să își întemeieze și el/ea o viață de familie fericită, de Tine binecuvântată și păzită, după a firii rânduială. Ajută-l/o să își găsească acum a sa împlinire, să se bucure de căsnicia sa lângă soția sa / soțul său, în bucurie și în fericire, în înțelegere și dragoste curată, de Tine Părinte apărată și binecuvântată. Roua darurilor Tale să coboare lin peste (N) și peste căsnicia sa. Înțelepciunea Ta să îi împodobească a sa familie și mâna Ta cea Tare să o apere de toate primejdiile lumii. Amin.

Astfel te rogi până în ziua nunții sale.

În tot acest timp, tot la a patra duminică

să duci o prescură la altar cu numele său

pentru împlinirea acestei rugăciuni.