PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA IX

C A T I S M A   IX

Psm. 64 – cuvânt tulburător

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai ascultat ruga mea și mi-ai împlinit gândul și dorința inimii mele. Cu a Ta putere ai risipit cuvintele celor fără de lege. Risipitu-le-ai și nu m-au atins. Risipitu-le-ai și nu m-au rănit. Risipitu-le-ai și nu m-au copleșit. Pe toate le-ai spulberat și nu m-au biruit. Fericit este cel pe care l-ai apărat şi l-ai primit în dragostea inimii Tale. Fericit este cel pe care l-ai curățat și l-ai așezat în buna rânduială a firii sale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai umplut de bunătăţi viața pe acest pământ. Minunat ești în toate cele ale Tale. Auzitu-m-ai pe mine Dumnezeule, Mântuitorul meu și tot cuvântul cel tulburător în mine nu a mai lucrat. Gătitu-mi-ai mintea mea cu tăria Ta. Încinsu-mi-ai inima cu a Ta putere. Adâncurile neîmpăcării le-ai închis. Vuietul valurilor lor le-ai adus la tăcere. Cercetat-ai mintea și cugetul meu și m-ai liniștit. Toate în pacea firii lor le-ai așezat. Izvorul inimii mele l-ai umplut de apă vie. Gătit-ai hrană sufletului meu, că aşa este bună voirea Ta. Îți mulțumesc că m-ai îmbrăcat cu binecuvântarea bunătății Tale. Cele bune ale minții în Tine își înmulțesc roadele lor, și toate grăiesc şi cântă lauda Ta. Amin.

Psm. 65 – cercetarea

Cinstit și lăudat ești, Doamne, în tot pământul. Cântat este Numele Tău în toate limbile pământului. Toate Te cinstesc în felul lor, și în limba lor Te cheamă. Minunate sunt toate cele ce s-au născut din făurirea inimii Tale. Se pleacă înaintea Ta vrăjmaşii Tăi pentru mulţimea puterilor Tale. Tot pământul se închină Ţie, şi el cântă Ţie, cântă Numelui Tău. Tu ești Cel înțelept în sfaturi. Tu ești cel dătător de înțelepciune. Tu umbli peste ape la fel cum umbli pe uscat. Tu umbli prin văzduhuri la fel cum umbli prin adâncuri și toate Te ascultă și nu Ți se împotrivesc. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că în toate m-ai veselit și în toate m-ai înţelepţit. Tu ești Cel care stăpânești timpul și puterea lui. Ochii Tăi spre noi privesc. Cei ce se răzvrătesc se înalță ca un tremur, dar totul este în zadar. Binecuvântat este cel ce face să se audă glasul laudei și glasul înțelepciunii Tale. Din Tine vine viața sufletului meu. Cuvântul Tău nu a lăsat să se clatine picioarele mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai cercetat. Cu foc m-ai lămurit în toate, precum se lămurește aurul și argintul. Prins am fost în cursă, puse au fost necazuri peste umerii mei, ridicatu-s-au oameni pe capul meu, trecut-am prin foc şi prin apă şi m-ai scos din toate cu puterea Ta. Intrata-m în casa Ta cu tot ce am avut atunci în inima mea. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să îmi împlinesc făgăduințele mele. M-ai ajutat să-mi împlinesc în bine făgăduințele pe care le-au rostit buzele mele şi le-a grăit gura mea, întru necazul meu. Îți mulțumesc în toate clipele vieții mele pentru toate binecuvântările Tale. Binecuvântat ești Doamne, Dumnezeul meu. Tu ai ascultat rugăciunea mea și binele cel dorit s-a împlinit. Îți mulțumesc și Te cinstesc și cu recunoștință mă plec în fața măreției Tale. De la Tine am primit viața și împlinirea mea. Cu drag îți mulțumesc! Amin.

Psm. 66 – binecuvântare

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai milostivit spre mine şi m-ai ajutat și m-ai binecuvântat. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai luminat faţa Ta peste mine şi m-ai izbăvit și m-ai scos cu bine din toate necazurile. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai ajutat să îmi cunosc pe pământ calea mea. În rânduiala cea bună a vieții m-ai pus. Binecuvântatu-m-ai cu pace. Binecuvântatu-m-ai cu mare bucurie. Binecuvântatu-m-ai cu har și cu cerească armonie. Mare și Bun ești Doamne. Înaintea Ta se pleacă cerurile și de Tine se bucură toate făpturile pământului.        Mărire…

Psm. 67 – carele Domnului

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai înălțat cu slavă peste ceruri și peste tot pământul. Risipit-ai cu putere pe toți vrăjmașii cei potrivnici. Fugit-au de la faţa Ta toți cei care urăsc, și toată ura lor Tu ai risipit-o. Precum se stinge fumul ei s-au stins. Precum se topește ceara în faţa focului, aşa ei s-au topit și au pierit cu toții de la faţa Ta. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Te-ai pogorât cu slavă spre pământ și drepții s-au bucurat și s-au veselit înaintea Ta. Cântat este Numele Tău și binecuvântat este cel ce cunoaște măreția Lui. Toată Puterea se pleacă înaintea Lui. Toată ființa se supune Puterilor Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Părinte al orfanilor, Tată al nostru, Apărător al văduvelor și Bun Ocrotitor al celor oropsiți. Tu ești Lumina vieții pentru cei însingurați. Tu ești Calea regăsirii pentru cei ce s-au pierdut pe cărările deșertăciunii. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că Tu ai scos cu bine pe cei legați în obezi și în dureri. Tu i-ai ridicat pe cei ce erau amărâți și fără de ajutor. Tu dai viață și îi ridici până și pe cei ce sunt morți în morminte. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu mergi înaintea aleșilor Tăi. Pământul se cutremură, și cerurile se topesc înaintea puterii Tale. Munții se clatină și se pleacă în fața Ta. Tu ești Dumnezeul cel Preaînalt. Ploaie binecuvântată, lină și aducătoare de rod, Tu ai dat și dai mereu pământului și moștenirii Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai cercetat când am slăbit. Tu m-ai întărit. În bunătatea Ta, Tu ai purtat de grijă de sufletul meu și nu m-ai lăsat să mă sting în pământ fără de urmă. Îți mulțumesc pentru Cuvântul Tău cel bun. În El m-am întărit, în El m-am regăsit, în El m-am bucurat, în El am înviat. Împăratul Puterilor este Numele Tău. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru odihna și pentru tot sporul pe care mi l-ai dat. Tu mi-ai dat odihna rezidirii. Tu m-ai pus cu binecuvântare în mijlocul moștenirii mele. Spatele mi-ai întărit. Viața mi-ai păzit. Porțile cerului le-ai deschis și de carele Tale eu m-am bucurat și m-am veselit. Carele Tale sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele. Tu ești în mijlocul lor. Domnul Dumnezeul nostru ești Tu. Tu ești Cel Binecuvântat din veac în veac. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu lucrezi cu putere întru noi. Tu ești Domnul mântuirii noastre. Tu ești Dumnezeul mântuirii şi ale Tale sunt intrările și ieșirile morţii. Tu oprești cu putere pe toți vrăjmaşii. Mâna Ta este cu putere peste creștetul părului lor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai arătat intrările și ieșirile vieții. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai arătat intrările și ieșirile morții pe acest pământ. Începutul vieții este de la Tine. Stăpânia morții este din căderea noastră. Puterea vieții este de la Tine. Domnia binelui este din Tine. Împlinirea vieții este dar și har născut din dragostea inimii Tale. Tu ești Ziditorul, Izvorul și Puterea vieții sufletului meu. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că Tu ai poruncit Puterilor vieții și ai întărit această lucrare, pe care ai făcut-o în noi cu dreapta Ta. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai certat fiarele din trestii și le-ai scos în pace și le-ai depărtat de viața mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai certat taurii popoarelor și i-ai liniștit și i-ai depărtat de viața și de soarta mea. Curățatu-m-ai precum argintul și m-ai lămurit în foc. De șapte ori m-ai curățat și curat m-ai arătat. În foc ai risipit gândurile cele ce voiau să mă arunce în tulburări și în război. Văzut-am minuni în Egipt. Etiopia întins-a mai înainte către Tine mâna ei, zicând: «Împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați acum cu bucurie. Că El S-a suit peste cerul cerului. Daţi slavă lui Dumnezeu! Și peste cei aleși va coborî măreția Sa. Binecuvântat ești Doamne». Amin.

Mărire…

Psm. 68 – blestemul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai cercetat soarta mea aici pe acest pământ și tot blestemul cel greu l-ai risipit. Oprit-ai apele cele amare și nu le-ai lăsat să intre până la sufletul meu. Ridicatu-m-ai și nu m-ai lăsat să mă afund în noroiul adâncului care n-are fund. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai oprit valurile tulburării şi furtuna lor nu m-a strivit. Ostenit m-ai găsit strigând, și m-ai ajutat, și m-ai apărat și nu ai lăsat să slăbească inima mea în dureri. Înmulţitu-s-au mai mult decât perii capului meu cei ce mă blestemau pe mine în zadar. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu ai lăsat să se întărească peste mine vrăjmaşii mei. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu i-ai lăsat să îmi ceară preț nedrept. Opritu-i-ai și nu m-au putut jefui cu nimic. Doamne, Tu știi limita mea şi greşelile mele de la fața Ta nu au fost ascunse. Tu ai fost Sfetnicul meu și Apărătorul meu și nu i-ai lăsat să fie rușinați din cauza mea, cei ce Te cinstesc pe Tine. Tu Doamne, ești Dumnezeul Puterilor și ești Cârmuitorul cerurilor văzute și nevăzute. Tu m-ai întărit și nu ai lăsat să fie înfruntați din cauza mea, cei ce Te căutau pe Tine, Doamne, în duh și în adevăr. Îți mulțumesc Ție, pentru că m-ai păzit și nu ai lăsat să sufăr ocară și batjocura după cum ar fi dorit potrivnicii mei. Înțelepțitu-m-ai și nu m-am înstrăinat de frații mei. Păzitu-m-ai și am rămas cu fiii maicii mele. Acoperitu-m-ai şi nu ai lăsat să cadă asupra mea ocările celor fără de minte. Îți mulțumesc și vin în fața Ta plecat, că Tu m-ai scos din pulberea pământului. Din cenușă m-ai ridicat. De batjocură nu m-ai lăsat să fiu în fața nimănui. Împotriva mea nu i-ai lăsat să grăiască pe cei ce ședeau în locurile pierzării. Păzitu-m-ai de cei ce mintea o aveau ucisă de alcool și de venin. În rugăciunea mea către Tine am strigat la timp bine plăcut și Tu m-ai auzit. Ție îți mulțumesc, Dumnezeul meu. Tu m-ai mântuit cu dragostea inimii Tale. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai scos din noroi și nu m-ai lăsat să pier. Scosu-m-ai cu bine din apele cele tulburi și m-ai ridicat și nu m-ai lăsat să mă înec în vâltoarea lor. Cu mine ai fost și m-ai izbăvit și nu ai lăsat adâncul să își închidă peste mine gura lui. Îți mulțumesc pentru că m-ai auzit. Îți mulțumesc pentru că m-ai izbăvit. Îți mulțumesc pentru că nu m-ai părăsit. Îți mulțumesc că nu Ți-ai întors faţa Ta de la mine când eram pribeag și necăjit. Tu ai luat aminte la sufletul meu şi m-ai scos cu bine din mâinile vrăjmașilor. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu i-ai lăsat să îmi zdrobească al meu suflet cu ocări. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu i-ai lăsat să mă îngroape în amar şi în necaz. Tu m-ai ajutat. Tu m-ai mângâiat. Tu m-ai aflat. Tu m-ai îngrijit, și toată viața mi-ai păzit, și în cele bune Tu m-ai întărit. Îmbrăcatu-m-ai în Tine și nu ai lăsat să se facă masa mea înaintea mea cursă de răsplătire şi piatră de sminteală, din cauza greșelilor mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai păzit lumina ochilor mei să nu se întunece vreodată. Oprit-ai blestemul cel greu și nu l-ai lăsat să fie pus sau aruncat peste soarta mea. Relele urări aruncate înspre mine Tu le-ai stins și nu le-ai lăsat să mă facă să nu mai văd lumina acestei lumi. Ridicat-ai cu a Ta putere toate poverile cele grele care au fost puse în orice chip asupra mea. Spinarea mea ai întărit-o să nu se gârbovească. Sănătatea mi-ai păzit-o să nu se risipească. Pus-ai peste mine binecuvântarea Ta și urgia cea rea a mâniei ai întors-o în al său izvor și nu ai lăsat-o să mă cuprindă cu blestemul său cel greu. Ție eu îți mulțumesc și Te cinstesc cu toată a mea fire. Păzitu-mi-ai curtea mea și locașurile sălășluirii mele le-ai păzit și nu ai lăsat să se facă ele pustii şi fără de locuitori. Păzitu-le-ai să nu fie ele pustiite de grelele blesteme ce au fost trimise peste soarta mea. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat când am greșit și nu m-ai osândit. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut să înțeleg și m-ai oprit să nu îl judec și să nu îl împovărez pe cel bătut, pe cel căzut, pe cel strivit, pe cel sărac și pe cel amărât. Tu m-ai oprit și m-ai înţelepţit și nu m-ai lăsat să-i înmulțesc durerea rănilor lui în nici un chip. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat când am greșit și m-ai ajutat să fac fapte bune de îndreptare pentru toate cele rele gândite, dorite, scrise, grăite, săvârșite, consimțite sau pecetluite vreodată de mine sau de cei pe care eu i-am moștenit în orice fel. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai adăugat a Ta Înțelepciune la înțelepciunea și la priceperea mea și fărădelegile mele le-ai șters și m-ai ajutat să intru întru dreptatea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat blestemul, urarea și dorirea cea rea a semenilor mei să-mi șteargă numele meu din cartea celor vii. Relele lor urări le-ai stins și nu le-ai lăsat să vină și să cadă peste soarta mea. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ai lăsat blestemul să mă lovească. Păzitu-m-ai și nu l-ai lăsat să mă scoată din această viață pământească. Opritu-l-ai și toate ale sale au pierit. În praf și pulbere toate blestemele le-ai risipit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lăsat să fiu sărac şi îndurerat în lumi de veșnică așteptare. Întăritu-m-a dreapta Ta. Păzitu-m-a Numele Tău. Scosu-m-ai cu bine de sub tot blestemul cel amar și greu. Făcut-ai dreptate sufletului meu. Oprit-ai tot cuvântul cel tulburător și rău urător. Auzitu-m-ai și m-ai ascultat. Cu a Ta Lumină vie m-ai înveșmântat și cu puterea ei m-ai înfrumusețat. În binecuvântare mi-ai așezat viața și destinul meu. Îți mulțumesc și Te cinstesc. Binecuvântat ești Tu și cel ce e de Tine binecuvântat, acela este și va fi binecuvântat în veac. Amin.

Psm. 69 – ajutor

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai luat aminte spre ajutorul meu. Venit-ai cu dragoste spre mine. Scosu-m-ai cu pace dintre cei ce voiau să-mi tulbure sufletul meu. Depărtatu-m-ai de cei ce îmi voiau mie rele. Pus-ai hotar de netrecut spre mine pentru răutatea lor. Întorsu-i-ai rușinați pe cei ce-mi grăiau mie cu ură și cu vicleșug. Înconjuratu-m-ai cu cei ce Te cunosc și Te cinstesc pe Tine ca Domn și Dumnezeu al lor. Ajutatu-m-ai, Doamne, în toate. Izbăvitorul meu eşti Tu. Dumnezeul meu, ești Tu. Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Mărire…