PSALTIREA MULȚUMIRII

CATISMA VIII

C A T I S M A   VIII

Psm. 55 – vrăjmașii

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Războindu-se cu mine m-au necăjit, dar mâna Ta cea nevăzută i-a oprit. Îți mulțumesc, Doamne, că nu i-ai lăsat să mă împovăreze cu tot răul lor. Din locul puterii lor ei s-au luptat cu mine dar lupta lor Tu le-ai făcut-o să fie în zadar. În Tine sunt toate cuvintele mele în toată ziua. În Tine Dumnezeul meu am nădăjduit, și Tu nu m-ai părăsit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Toată ziua cuvintele mele ei au urât. Împotriva mea aveau gândurile lor cu mare răutate. Locuind ei lângă mine se ascundeau, și din umbrișuri păzeau călcâiul meu ca să mă prindă şi îmi căutau sufletul meu, dar nu m-au biruit. Îți mulțumesc, Ție că m-ai apărat de lucrarea lor. Viaţa mea Tu mi-ai ținut-o în mâna Ta. Întors-ai pe vrăjmaşii mei înapoi în lumea lor. Depărtatu-i-ai tot mai mult de mine. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Întărit-ai picioarele mele. Păzitu-mi-ai sufletul meu. În lumina celor vii m-ai așezat și m-ai păzit și m-ai făcut să fiu de neatins. Doamne, Ție, eu îți mulțumesc acum. Amin.

Psm. 56 – încercarea

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Spre Tine am nădăjduit şi la umbra aripilor Tale m-ai păzit. Ajutatu-m-ai să trec cu bine cumpăna cea grea care s-a ivit în calea mea. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că Tu mi-ai făcut mult bine. Doamne, eu am invocat Numele Tău și Tu m-ai ascultat. Trimis-ai din cer pe îngerii Tăi şi m-ai mântuit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai apărat de cei ce m-au necăjit și ei au slăbit și în pulbere s-au stins. Trimis-ai mila Ta şi adevărul Tău şi mi-ai scos sufletul din mijlocul dușmanilor mei. Lângă Tine am adormit când eram încă în amar și eram tulburat, dar Tu m-ai apărat. În pace m-ai trezit și pe calea cea bună a vieții mele m-ai așezat. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că Te-ai înălțat peste ceruri, şi Tu, peste tot pământul ai făcut să fie slava Ta. Curse au gătit sub picioarele mele și au căutat sufletul meu, săpat-au cei zidiți din lut înaintea mea groapă şi au rămas în ea. Îți mulțumesc Ție, că mi-ai mântuit inima mea și ai izbăvit sufletul meu din cumpăna cea grea a încercării. Dumnezeul meu, Te laud și îți mulțumesc! Dumnezeul vieții, îți mulțumesc că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit.

Psm. 57 – vrăji

Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Păzitu-m-ai de cei ce îmi zâmbeau dar în inimă fărădelege ei aveau. Apăratu-m-ai de nedreptatea ce mi-o pregăteau. Îți mulțumesc că m-ai păzit de mânia celor răufăcători și nu ai lăsat să fiu atins în nici un chip de descântecele lor. Opritu-le-ai cu al Tău cuvânt. Risipitu-le-ai ca și fumul cel atins de vânt. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai apărat de cel ce vrăjește cu iscusință. Vrăjile le-ai spulberat. Faptele cele trimise spre a mea viață le-ai oprit și le-ai închis în sânul pământului. În apele adâncului le-ai îngropat, iar pe mine m-ai făcut să fiu curat și necontaminat. Spălatu-m-ai și m-ai reînnoit. De nimic ai făcut lucrarea răutății lor. Ca apa ce trece așa s-a risipit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit când oamenii zidiți din lut m-au necăjit. Foc ceresc Tu ai trimis să ardă în ei până și rădăcina răutăților lor. În foc i-ai mistuit și în pulberea pământului s-au risipit. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai arătat răsplata celor ce Te-au nesocotit. Din lut au fost zidiți și lutul i-a înghițit pentru că rânduiala cea bună a vieții ei au nesocotit. Îți mulțumesc Ție, că m-ai mântuit.

Mărire…

Psm. 58 – vrăjmași

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că de la vrăjmaşii mei ai scos viața mea. Scosu-m-ai cu mână tare de la cei ce s-au ridicat împotriva vieții mele. Îți mulțumesc Ție că m-ai apărat de cei care lucrează cele rele şi de oamenii vărsători de sânge m-ai păzit mereu. Îți mulțumesc Ție că i-ai oprit pe cei ce îmi vânau sufletul. Risipitu-i-ai pe cei tari ai pământului și nu i-ai lăsat să stea împotriva mea. Îți mulțumesc Ție că fărădelegea şi păcatul mi le-ai șters și nu le-ai lăsat să fie motiv pentru ura lor. Doamne, Dumnezeul Puterilor, Dumnezeul părinților mei, îți mulțumesc și Te binecuvintez. Tu m-ai cercetat pe mine și pe toți cei ce s-au apropiat de viața și de soarta mea. Spulberat-ai toate fărădelegile și toate uneltirile celor răi și viața și soarta mea mi le-ai izbăvit. Puterea mea este în Tine, Dumnezeul meu, pentru că Tu eşti Sprijinitorul meu. Îți mulțumesc Ție că m-ai întâmpinat cu dragostea Ta. Tu ai fost și Tu ești mântuirea mea şi scăparea mea. Tu ai fost și ai rămas Izbăvitorul meu în ziua necazului și în clipa încercării mele. Ajutorul meu eşti Tu, Doamne. Ţie-Ţi mulțumesc cu recunoștință și cu dragoste fiască. În Tine, Doamne, eu mi-am găsit mântuirea și bucuria mea. Îți mulțumesc neîncetat. Amin.

Psm. 59 – păcatul

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu m-ai lepădat împreună cu păcatul și cu fărădelegile care m-au copleșit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că nu ai lăsat să fiu doborât în pământ de cele ce le-am săvârșit. Cutremurat-ai pământul şi s-a tulburat. Vindecat-ai sfărâmăturile lui, că Tu ești Cel ce l-ai zidit. Datu-mi-ai semn să știu și să mă opresc din fărădelegea mea. Datu-mi-ai semn să mă desprind eu de puterea și de urgia păcatului meu. Plecat acum îți mulțumesc că ai fost cu mine și m-ai ajutat. Tu nu m-ai adăpat cu vinul umilințelor pe care eu l-am căutat. Păzitu-m-ai de toate cele rele ale mele. Mântuitu-m-ai cu dreapta Ta şi m-ai ridicat din căderea mea. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai făcut în jurul meu cetate de apărare și în ea m-ai îndreptat și m-ai odihnit. Povăţuitu-m-ai spre locul cel adevărat al odihnei și al împlinirii mele. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că m-ai zidit în pântecele mamei și de atunci ai fost cu mine neîncetat în cele bune și în cele rele. Cele bune le-ai întărit. Cele rele le-ai risipit. Îți mulțumesc pentru dragostea și pentru ajutorul Tău. În zadar am așteptat să fiu ajutat de om. Cu Tine, Doamne, eu am izbutit până acum. Cu Tine eu am biruit. Îți mulțumesc. Amin.

Psm. 60 – mâhnirea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai auzit strigarea cea înecată în mâhnire a inimii mele. Aplecatu-Te-ai spre al meu suflet. Luat-ai aminte la glasul cel stins sub mâhnire. Îți mulțumesc că m-ai cercetat. De departe eu am strigat către Tine. Înstrăinat eram de toate. Înstrăinat eram și de mine. Îți mulțumesc că Te-ai plecat cu drag spre inima mea. În taină i-ai vorbit. În taină Tu ai întărit-o. În taină Tu ai dezbrăcat-o de hainele cele grele ale mâhnirii sale. Îți mulțumesc, că ai fost și ai stat cu mine în clipele cele amare ale mâhnirii și ale însingurării mele. Îți mulțumesc că m-ai înălțat și nu ai lăsat să mă afund mai mult în mocirla supărărilor și în adâncul durerilor. Pe piatră m-ai înălțat. În lumină m-ai îmbrăcat. În pace m-ai odihnit. Cu adevăr m-ai povățuit și m-ai înţelepţit. Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai fost și ai rămas turn de tărie în faţa mâhnirilor și în fața valurilor supărărilor mele. Cu mine neclintit Tu ai stat. Îți mulțumesc și Te cinstesc neîncetat. Acoperitu-m-ai cu acoperământul aripilor Tale. Tu ești Dumnezeul meu. Adăugatu-mi-ai zile bune la zilele mele. Anii mei i-ai făcut să fie iarăși buni din neam în neam. Îți mulțumesc că m-ai păzit neîncetat cu dragostea Ta. Mărire…

Psm. 61 – valul lumii

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că ai trimis binecuvântarea Ta peste mine și peste toți cei dragi și apropiați ai mei. Dumnezeul meu, îți mulțumesc. Mântuitorul meu, îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Sprijinitorul meu. În fața valului trecător ai stat cu mine și viu am rămas pe pământ. Ridicatu-s-a el asupra mea dar în Tine s-a oprit. Cu vuiet a venit spre mine și l-ai oprit. Îți mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai păzit și nu m-ai lăsat să cad precum zidul povârnit şi gardul cel surpat. Tu ești Dumnezeul meu. Tu ești Mântuitorul meu. Sprijinitorul meu ești Tu, Doamne. Îți mulțumesc că m-ai păzit și nu m-am clătinat și nu am căzut și nu m-am surpat. În Tine, Doamne, Dumnezeul meu este toată mântuirea. Împlinirea bucuriei mele şi toată nădejdea mea e în Tine Tatăl meu. Îți mulțumesc pentru că mi-ai ascultat dorințele cele negrăite ale inimii mele. Îți mulțumesc pentru tot binele pe care mi l-ai dat mie și celor dragi și apropiați ai mei. Păzitu-m-ai și m-ai ajutat să nu-mi doresc bogăția cea nedreaptă. Apăratu-m-ai de valul cel jefuitor al ei. Chiar dacă ea a curs în jurul meu, Tu m-ai păzit de valul ei nimicitor și nu m-a legat și nu m-a surpat și nu m-a putut duce în lumea pustiirii ei. Îți mulțumesc! Amin.

Psm. 62 – sănătate

Doamne, Dumnezeul meu, pe Tine Te cinstesc, Ție îți mulțumesc și în fața Ta mă plec în fiecare clipă. Te caut dis-de-dimineață cu gând ales de mulțumire și recunoștință. Pe Tine Te caut cu tot sufletul meu. Ție îți mulțumește inima mea pentru darul sănătății mele. Ție îți mulțumește al meu suflet pentru darul vieții mele. Ție îți mulțumește trupul meu pentru fiecare celulă pe care Tu ai așezat-o vie și sănătoasă în el. Toate cele din lăuntrul meu pe Tine Te cinstesc și de Tine ascultă în tot cursul cel bun al viețuirii lor. Ție îți mulțumește în fiecare clipă tot pământul cel viu din care m-ai zidit cu atâta măiestrie. În legea firii el trăiește în armonie. În a Ta binecuvântare el trăiește pe acest pământ. La umbra aripilor Tale el are a sa pace și odihnă. Tu ai fost și Tu ești bucuria mea. Îți mulțumesc pentru că m-ai păzit pe cărările cele binecuvântate ale vieții mele pe acest pământ. Sufletul meu se bucură de Tine Doamne, Dumnezeul meu. Îți mulțumesc în fiecare clipă pentru tot ceea ce Tu mi-ai dăruit în viață până acum. Îți mulțumesc neîncetat pentru darul sănătății mele. Îți mulțumesc pentru că ai rânduit să mai fiu viu în al meu trup. Îți mulțumesc pentru tot ce am primit. Îți mulțumesc! Amin.

Psm. 63 – mintea

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, că mi-ai păzit în pace mintea mea și nu ai lăsat-o să fie prada gândurilor negre. Apăratu-m-ai de adunarea celor ce viclenesc. Apăratu-m-ai de cei care lucrează rele. Înţelepţit-ai mintea să nu se abată de la gândul său cel bun. Încununatu-m-ai cu discernământul cel curat și mi-ai deschis mintea mea să vadă, să priceapă și să deosebească ceea ce este bine de ceea ce este rău. Ajutatu-m-ai să urmez binele și pacea pe acest pământ. Îți mulțumesc că ai fost și ai rămas lumina și tăria minții mele. Îți mulțumesc pentru că Tu ai stins în mintea mea gândul cel rău și nu l-ai lăsat să se nască în mine. Îți mulțumesc că ai oprit iuțimea și nu ai lăsat-o să îmi aprindă mintea. Îți mulțumesc că ai oprit mânia și nu ai lăsat-o să îmi tulbure gândurile mele. Îți mulțumesc că i-ai oprit pe cei ce iscodeau fărădelegi și nu i-ai lăsat să pătrundă înăuntrul meu cu gândurile lor. Îți mulțumesc că nu i-ai lăsat să intre în adâncul inimii mele cu cuget negru și contaminat. Lucrurile Tale, Doamne sunt bune şi cuvintele Tale sunt pline de înțelepciune. Cel ce le primește se umple de viață și de fapte bune. Îți mulțumesc pentru lumina minții mele. Îți mulțumesc. Amin.

Mărire…