PARACLIS

Sporul Casei

Rugăciune când este luat sau atins sporul casei

 

Dacă vezi că îți este atins sporul casei tale, cheamă-i dacă poți pe toți cei care viețuiesc cu tine și vă rugați Domnului să vă ajute și să vă apere cu puterea Sa, să aducă binecu-vântare și spor în toate cele bune ale casei. Seara aprindeți 3 lumânări, ziceți de 7 ori rugăciunea Tatăl nostru, vezi p. 2 cerându-i pâinea cea spre ființă și mântuirea Sa. Apoi fiecare să zică cu glas o dată Ps. 50 vezi la pagina 85, și această rugăciune.

 

Revarsă, Doamne, a Ta binecu-vântare peste a mea casă și peste toate cele ce Tu ne-ai dăruit și nu lăsa, Atotputernice, să se topească sau să se risipească precum e apa aruncată pe pământ pustiu. Păzește-ne și dă-ne acum iertare, dacă am greșit sau avem datorii neșterse, Tu șterge-le acum și ne păzește, și nu lăsa să ni se ia sau să se risipească sporul casei și toate cele bune ce le-am primit prin truda noastră sau prin darul bunătății inimii Tale. Și dacă ni s-au luat, atunci, să se reverse acum harul bunătății Tale peste noi și peste cei care ni le-au luat, și să se întoarcă toate cum au fost dintru început de Tine bine rânduite pentru fiecare dintre noi. Fă, Doamne să fim binecuvântați de acum și până în veac! Fă, Doamne, să sporească toate cele bune ale noastre. Fă, Doamne, să avem bucurie și înțelegere între noi după ele și să bucurăm cu sporul casei noastre pe toți cei dragi și pe toți cei apropiați sau îndepărtați ai noștri. Îți mulțumim.

Amin. Amin. Amin.

Aceasta să o faceți în 7 zile lucrătoare.