PARACLIS

Rânduieli pentru cei adormiți

 

 Când vrei să faci pomenire și rugăciune pentru cei adormiți, pregătești:

 1. Colac sau Parastas – acesta are forma Soarelui, a izvorului luminii, care împletit cu celelalte elemente ține viața pe acest pământ. Acesta îl închipuie simbolic pe Iisus Hristos: În soare şi-a pus locaşul Său, şi El e ca un mire care iese din cămara Sa. Bucurie aduce pasul Său în tot locul. Din lumi tainice este ieşirea Lui. În cărarea Sa crește pacea și împlinirea, şi nu este cine să se ascundă de puterea Lui.
 2. Prescură sau Pâine liturgică – ea este chipul mamei din care ne-am născut. Este chipul dragostei curate, al mulțumirii și al recunoștinței, al Sf. Fecioare Maria, al pământului, al vieții, al conviețuirii în dragoste, în înțelegere și în armonie;
 3. Vin roșu – chipul sângelui, al vieții, al jertfei, al sacrificiului, al Jertfei lui Iisus, al dăruirii; al împăcării;
 4. Lumânarea – este chipul nașterii primordiale din lumină, al nașterii într-o altă lume, al transformării, al trecerii dintr-o dimensiune în alta, al Vieții, a lui Iisus, al Adevărului și al Căii Sale;
 5. Fructe, dulce, sărat – chipul hranei care trece, al hranei pământești, adică perisabile, chipul a ceea ce am iubit dar a trecut, a fost și este pentru noi acum chip de amintire, de pomenire, de comuniune și de bucurie supusă trecerii fugare.
 6. Pomană, amintire, ajutor, iertare, comuniune, dăruire, rugăciune, dar și gând bun, liniște, odihnă.

Morți normale de bătrânețe

după înmormântare se fac 7 pomeniri la rând, fiecare cu:

 1. un parastas
 2. o prescură
 3. o lumânarea
 4. vin roșu
 5. fructe, dulce, sărat
 6. pomană

 

Pentru cazurile de morți speciale:

Morți înainte de vreme, accidente, boli, etc.

după înmormântare se fac 7 pomeniri la rând, fiecare cu:

 1. un parastas
 2. 3 prescuri
 3. 3 lumânări de ceară
 4. vin roșu
 5. fructe, dulce, sărat
 6. pomană

Copii morți înainte de naștere, nebotezați,avortați cu voie sau fără de voie

 1. li se dă nume fiecăruia în parte, chiar dacă au început firul vieții lor doar pentru câteva clipe, și se face drumul iertării vezi la pagina 381
 2. un parastas
 3. o prescură pentru fiecare în parte
 4. o lumânarea albă, așa cum țin nașii la botez, pentru fiecare în parte
 5. vin roșu
 6. fructe, dulce, sărat
 7. pomană

Sinucigașii, din cele mai vechi timpuri au fost excluși din formele comune de rugă-ciune pentru gravitatea situației generată de moartea lor. În categoria lor intră toți cei care au murit de moarte provocată de ei înșiși, spânzurare, alcool, tutun, droguri, …, pentru ei se fac rugăciuni speciale.

Rugăciune pentru cei adormiți

    Doamne, Dumnezeul nostru, Tu ştii numele şi vârsta fiecăruia dintre noi, Tu mai înainte ca noi să fim ne-ai cunoscut și ne-ai chemat pe nume. Tu vezi și cercetezi adâncurile și ai putere asupra lor. Tu vezi cărările tuturor ființelor aici pe acest pământ și dincolo de hotarele morții și singur ai putere lucrătoare asupra lor. Tu stăpânești tot ceea ce este, și pui hotar de ascultare, pe care nimeni și nimic nu îl poate trece împotriva voinței Tale. Tu însuți, Doamne, Părinte al îndurărilor, Tată al nostru și Domn al vieții, Tu însuți, Doamne, cheamă și acum cu glasul Tău cel sfânt, cheamă și acum spre Tine, pe (N) și pe toți cei care din Tine ființă și-au luat, și iartă-le păcatele și greșelile, oricât ar fi de multe și de grele, și, oricât ar fi de mare sarcina și povara lor, Tu iartă-i și îi eliberează de orice datorie și de orice neîmplinire, și fă, Doamne, ca în pace trupul lor să se desfacă în cele din care a fost alcătuit, acolo în pământul în care este așezat; duhul lor primește-l în mâinile Tale și ajută-l să intre în lumina veșniciei Tale, iar sufletele lor ajută-le să se despartă în pace de acest veac trecător și fă, Doamne, să fie duse acum la Tine, acolo de unde ființă și-au luat, și să se aşeze cu binecuvântarea Ta în locașurile odihnei și ale vieții celei fără de sfârșit. Că Tu ești viața și odihna lor, iar noi Ție mărire îți înălțăm Tatălui și a Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin. Amin. Amin.