PARACLIS

Rugăciune înainte de un examen

Părinte al Înțelepciunii, și Tată al zidirii mele, păzește-mă și fii cu mine în ceasul cumpenelor grele, în ceasul pragurilor mari, în ceasul grele-lor examinări, ce pot aduce schimbări de înălțare sau cădere în cursul vieții mele aici pe acest pământ atât de trecător. Dă-mi, Doamne, a Ta Lumină prin heruvimii Tăi, și a Ta Înțelepciune să-mi fie sfetnic bun și învățător al meu. Păzește-mă de orice rea trăire și emoție tulburătoare! Păzește-mă de frică, de intimidare, de uitare, de grabă, de neatenție și de ale lor rele roade. Fii, Doamne, cu mine în cumpăna exame-nului și mă ajută să pășesc cu Înțelep-ciune pe drumul împlinirii vieții mele, că Tu ești Tatăl meu. Amin. Amin. Amin.

Pentru cel/cea care are un examen

 

Părinte al Înțelepciunii, și Tată al zidirii noastre, păzește și fii cu (N) în ceasul cumpenelor sale, în ceasul pragurilor mari, în ceasul examenelor, ce pot aduce schimbări de înălțare sau cădere în cursul vieții sale aici pe acest pământ atât de trecător. Dă-i, Doamne, a Ta Lumină prin heruvimii Tăi, și a Ta Înțelepciune să-i fie sfetnic bun și învățător al său. Păzește pe (N) de orice rea trăire și de orice emoție tulburătoare! Păzește pe (N) de frică, de intimidare, de uitare, de grabă, de neatenție și de ale lor rele roade. Fii, Doamne, cu (N) în cumpăna exame-nului și îl/o ajută să pășească cu Înțelep-ciune pe drumul împlinirii vieții sale, că Tu ești Tatăl nostru cel Binecuvântat. Din veac în veac. Amin. Amin. Amin.